Objednávame
E-mailom (preferujeme)
zobokova@vasdiabetolog.sk
 
Telefonicky
034 / 778 20 66
Kde nás nájdete
Diabetologická ambulancia
SIN AZUCAR s.r.o.

 
MUDr. Barbora Zoboková
Zdravotné stredisko – JUH
Ľ. Fullu 5274
901 01 Malacky
Mapa
Odkazy
Overte si prosím:
  • Ordinačné hodiny
  • Aktuálny cenník
  • Dovolenky
Na webových stránkach ZZZ.sk

  Životopisy

Lekár

Meno a priezvisko:Barbora Zoboková
Akademický titul:MUDr.
Adresa pracoviska:Diabetologická ambulancia SIN AZUCAR s.r.o., Ľ. Fullu 5274, 901 01 Malacky
E-mailová adresa:zobokova@vasdiabetolog.sk
  

Vzdelanie:

 
máj 2011 atestácia z diabetológie, poruchy látkovej premeny a výživy
apríl 2002 atestácia z vnútorného lekárstva I. stupňa
1993 - 1999 štúdium na LFUK v Bratislave, odbor všeobecné lekárstvo
  

Profesijné skúsenosti:

10/2011 - práca v diabetologickej ambulancii SIN AZUCAR s.r.o., Malacky - diabetológ
07/2008 - 07/2011 zamestnaná v diabetologickej ambulancii MediVet s.r.o., Malacky – lekár
03/2007 - 04/2008 pracovne činná v Metabolickom centre Doc. MUDr. Rašlovej, CSc. - lekár
09/1999 - 06/2008 zamestnaná na Pneumologickom oddelení NÚTaRCh Podunajské Biskupice, neskôr na Pneumologickom oddelení FNsP v Bratislave ako sekundárny lekár
  

Publikačná činnosť:

- Režimové opatrenie u pacientov s obezitou, Režimové opatrenia u pacientov s DM – príručka pre obvodných lekárov /RAABE/
- LADA, Slovenský Lekár 
- Člen redakčnej rady Revue medicíny v praxi, pravidelné príspevky do časopisu 
  

Prednášková činnosť:

- prednášky na rôzne témy pre diabetologické sestry, internistov a diabetológov / inzulínové analógy, GLP -1 agonisti, DPP4 inhibítory, nová liečba obezity / 
  

Ostatné:

 
september 1999odborná stáž v nemocnici St.Michel v Paríži, Francúzsko
august 1997odborná stáž vo Fakultnej Nemocnici v Oslo, Nórsko
  

Zdravotná sestra

Meno a priezvisko:Dagmar Mareková
Adresa:Brnenská 5124/4a
90101 Malacky
t.č.: 0905742794
email:dmarekova@gmail.com
  

Vzdelanie

2002PŠŠ anesteziológia a intenzívna medicína
1996-1998Stredná zdravotná škola Strečnianska Bratislava – Vyššie odborné vzdelanie - diplomovaná všeobecná sestra
  

Pracovné skúsenosti

- DFNsP Bratislava sestra pri lôžku na Detskej klinike anestézie a intenzívnej medicíny
- staničná sestra na DKAIM DFNsP